Info Ceník Akce pro veřejnost Prodejna Sportovní klub Aktuálně Turnaje Zájmová liga - open Zájmová liga - ženy Kurzy Aktuální kolo Vítězky Pravidla Žebříček Odehraná kola
Ženská letňanská squashová liga - pravidla
ŽLSL je soutěž pro všechny začínající, rekreační i pokročilé hráčky.
O lize
Ženská   letňanská   squashová   liga   je   určena   pro   začínající,   rekreační   i   pokročilé   hráčky ,   které   chtějí   hrát squash   pravidelně   s   dalšími   hráčkami.   Díky   systému   a   obsazení   soutěže   si   zahrajete   s   různými   hráčkami   na podobné   herní   úrovni,   poznáte   nové   přátele   se   stejným   zájmem   a   při   dobrých   výsledcích   postoupíte   do   vyšších skupin,   kde   můžete   zlepšovat   svou   hru   a   učit   se   od   zkušenějších.   Přečtěte   si   níže   uvedená   pravidla   a   zapojte   se do Ženské letňanské squashové ligy.
Systém
Účastnice   (hráčky)   jsou   rozděleny   do   tříčlenných   lig   (skupin).   Během   jednoho   herního   kola   (přibližně   třicet   dní, delší   kola   jsou   v   období   léta   a   Vánoc)   hráčky   v   každé   skupině   odehrají   ve   squashcentru   Modrý   svět   každá s každou   jeden   zápas   na   3   vítězné   gemy   (hraje   se   dle   pravidel   ČASQ      „beze   ztrát“   do   11   bodů,   rozdíl   na   konci gemů   musí   být   dvoubodový).   Termíny   zápasů   v   rámci   herního   kola   si   hráčky   domlouvají   samy   mezi   sebou. Seznam   hráček   s   kontakty   a   rozpis   zápasů   pro   aktuální   herní   kolo   je   uložen   na   recepci.   Po   skončení   zápasu hráčky   zapíší   do   rozpisu   zápasů   datum   odehrání,   výsledek,   příjmení   vítězky   a   údaje   potvrdí   svými   podpisy.   Po ukončení    aktuálního    herního    kola    v    pořadí    první    hráčka    ve    skupině    postupuje    do    vyšší    skupiny    (kromě 1.skupiny),   druhá   hráčka   v   pořadí   zůstává   ve   stejné   skupině   a   třetí   hráčka   v   pořadí   sestupuje   do   nižší   skupiny.   Z organizačních   důvodů   mohou   být   počty   hráček   ve   skupinách   a   následně   postupujících   a   sestupujících   hráček   v jednotlivých   herních   kolech   upraveny.   Tento   výjimečný   postup   je   zvolen   jen   ve   zvláštních   případech,   např.   po posledním   herním   kole,   při   využití   divoké   karty,   při   odhlášení/vyřazení   hráček   a   podobně.   Ženská   letňanská squashová   liga   2018/2019   (ŽLSL)   probíhá   od   2.   července   2018   do   19.   června   2019   (herní   období).   Během herního období proběhne devět herních kol.
Přihlášky nových hráček
Nové   hráčky   (zájemkyně)   se   mohou   přihlásit   kdykoliv   na   recepci.   Zájemkyně   vyplní   do   části   seznamu   hráček "nové   hráčky   pro   další   kolo"   své   jméno,   příjmení,   telefonní   kontakt   a   e-mail.   Zařazeny   budou   do   následujícího herního   kola   do   nejnižší   skupiny,   nebo   mohou   zažádat   o   divokou   kartu,   pokud   mají   zájem   zařadit   se   do   vyšší než   poslední   skupiny   (viz   níže).   Za   účast   v   ŽLSL   hráčky   neplatí   žádný   poplatek .   Hráčky   platí   jen   běžnou   cenu   za užívání    kurtu    pro    odehrání    zápasu.    ŽLSL    se    mohou    zúčastnit    všechny    ženy    a    dívky,    zejména    začínající    a rekreační hráčky, které získají možnost pravidelně hrát s více hráčkami na své herní úrovni.
Divoká karta
Nová   hráčka   (zájemkyně),   která   se   chce   zařadit   v   ŽLSL   do   vyšší   než   poslední   skupiny,   může   využít   divokou kartu.   Poplatek   za   divokou   kartu   na   jedno   herní   kolo   je   200   Kč.   Na   základě   divoké   karty   si   zájemkyně   zvolí skupinu,   v   jaké   odehraje   své   první      herní   kolo.   Zájemkyně   obhájí   divokou   kartu   (stane   se   hráčkou   ŽLSL),   pokud se jí podaří splnit alespoň jednu z následujících podmínek: (i) získá ve skupině nejvíce bodů nebo (ii) zvítězí ve skupině ve všech zápasech (započítávají se i přijaté skreče) nebo (iii) získá ve skupině nejvyšší možný počet bodů (tj. zvítězí ve všech zápasech 3:0 nebo 3:S). V   případech   bodů   (i)   a   (ii)   bude   hráčka   zařazena   v   následujícím   herním      kole   do   stejné   skupiny,   v   jaké   obhájila divokou   kartu.   Splní-li   zájemkyně   podmínku   uvedenou   v   bodě   (iii),   bude   zařazena   v   následujícím   herním   kole   o skupinu   výš.   V   tomto   následujícím   herním   kole   již   může   postoupit   či   sestoupit   do   jiné   skupiny   dle   obecných pravidel   ŽLSL.   Jestliže   se   zájemkyni   nepodaří   obhájit   divokou   kartu,   nebude   zařazena   do   zvolené   skupiny, neobdrží   žádné   body   do   žebříčku   a   může   se   přihlásit   do   následujícího   herního   kola   do   nejnižší   skupiny,   nebo využít další divokou kartu. Na   jedno   herní   kolo   jsou   v   ŽLSL   uděleny   maximálně   dvě   divoké   karty   (maximálně   jedna   do   skupiny).   Divoká karta je udělena těm zájemkyním, které se přihlásí dříve.
Odměny v každém kole
Hráčka,   která   v   herním   kole   odehraje   v   nejkratší   době    od   začátku   kola   všechny   své   zápasy,   obdrží   poukázku na jeden volný vstup do infrasauny.
Ceny v konečném pořadí
Celkové   vítězky    ŽLSL   vyhrávají   odpisové   listy   na   užívání   squashového   kurtu   a   infrasauny   -   Mistryně   ŽLSL   v hodnotě   1500   Kč,   vicemistryně   1000   Kč,   třetí   v   pořadí   v   hodnotě   500   Kč.   Platnost   odpisových   listů   je   od   1. července 2019 do 15. září 2019. Hráčka,   která   bude   mít   v   konečném   pořadí   nejméně   skrečí    a   účastní   se   alespoň   čtyř   herních   kol,   obdrží   slevu 30   %   při   jednorázovém   nákupu   veškerého   zboží   Tecnifibre   v   neomezeném   množství.   V   případě   většího   počtu hráček   se   stejným   počtem   skrečí   rozhodne   o   výherkyni   los.   Slevu   je   nutné   uplatnit   do   30-ti   dnů   od   konce posledního herního kola ŽLSL. Po uplynutí této doby možnost slevy propadá.
Bodování ve skupinách
Skončí-li zápas: - 3:0 na gemy, získává vítězka do tabulky skupiny 7 bodů, poražená 1 bod, - 3:1, získává vítězka 6 bodů a poražená 2 body, - 3:2, získává vítězka 5 bodů a poražená 3 body.       Pokud   hráčky   během   herního   kola   neodehrají   svůj   vzájemný   zápas   či   nezapíší   výsledek   zápasu   do   rozpisu zápasů   na   recepci,   bude   do   výsledků   v   tabulce   zapsán   výsledek   S:S .   V   tomto   případě   se   jedná   o   vzájemnou skreč. V   případě   jednostranné   skreče   zapíše   vítězka   výsledek   3:S .   Může   se   jednat   například   o   případy,   kdy   jedna   z hráček   nenabídne   žádný   termín   k   odehrání   utkání   alespoň   168   hodin   (jeden   týden)   před   nabízeným   termínem (přičemž   nebyl   jiný   termín   již   smluven),   zrušila   již   smluvený   zápas   a   nenabídne   pro   soupeřku   vhodný   náhradní termín,   nedorazí   na   smluvený   zápas   atp.   Jednostrannou   skreč   je   doporučeno   zapsat   po   vzájemné   dohodě obou hráček s ohledem na průběh jejich komunikace. Výsledek   již   rozehraného   zápasu   nemůže   být   skreč .   V   případě,   že   jedna   z   hráček   zápas   nedohraje   (např.   z důvodu zranění), zůstávají jí dosud uhrané gemy. Druhá hráčka automaticky vyhrává v nedohraných gemech. Bude-li zapsán výsledek: - 3:S, získává vítězka 4 body, poražené se 1 bod odečítá - S:S, oběma hráčkám se odečítá 1 bod Pro    zjednodušení    administrativního    postupu    na    straně    hráček    je    možné    zaslat    informaci    o    skrečovaném zápase   na   kontaktní   e-mail.   V   e-mailu   musí   být   uvedena   jména   hráček   a   údaj   o   tom,   která   hráčka   utkání skrečovala.   V   kopii   e-mailu   je   nutné   uvést   druhou   hráčku,   které   se   výsledek   týká   (pokud   má   tato   hráčka   uveden e-mail v seznamu hráček).
Reklamace výsledků
Výsledek   zápasu   aktuálního   herního   kola   je   možné   reklamovat   na   kontaktní   e-mail   (viz   níže)   do   dvacáté   hodiny pracovního    dne    následujícího    po    dni,    kdy    byly    kompletní    výsledky    kola    zveřejněny    v    sekci    "Letňanská squashová   liga   -   Ženy   -   aktuální   kolo".   V   kopii   reklamačního   e-mailu   musí   být   uvedena   druhá   hráčka ,   které se   reklamace   výsledku   týká   (pokud   má   tato   hráčka   uveden   e-mail   v   seznamu   hráček).   Kompletní   výsledky   jsou zpravidla zveřejněny v den následující po posledním hracím dni kola.
Pořadí ve skupinách
O   pořadí   ve   skupině   rozhoduje   počet   získaných   bodů   za   herní   kolo.   V případě   rovnosti   bodů   dvou   hráček rozhoduje   výsledek   vzájemného   zápasu,   popřípadě   los.   Při   rovnosti   bodů   více   hráček   je   pro   pořadí   určující tabulka   vzájemných   zápasů,   ve   které   rozhoduje   1.   rozdíl   vyhraných   a   prohraných   gamů,   2.   počet   vyhraných gamů, 3. los.
Bodování celkových výsledků a konečné pořadí
Do   celkových   výsledků   ŽLSL   se   započítávají   všechny   získané   body   v   jednotlivých   herních   kolech,   vynásobené koeficientem   skupiny.   Koeficient   skupiny   závisí   na   počtu   skupin   v jednotlivých   kolech,   přičemž   nejnižší   skupina má   vždy   koeficient   1   a   každá   vyšší   pak   o   0,4   vyšší.   Při   rovnosti   celkových   výsledků   rozhoduje   1.   nižší   celkový počet   skrečí,   2.   vyšší   celkový   bodový   zisk,   tj.   body   násobené   koeficientem,   v   posledním   odehraném   kole,   3. vyšší   celkový   bodový   zisk   v   předposledním   odehraném   kole.   Celkovou   vítězkou   ŽLSL   se   stane   hráčka,   která nasbírá během herního období nejvíce bodů.
Vyřazení hráčky z ligy
Pro   zajištění   smyslu   soutěže ,   tj.   hrát   squash   s   různými   hráčkami,   může   být   z   ŽLSL   vyřazena   každá   hráčka , která   neodehraje   za   aktuální   herní   kolo   žádný   zápas   či   neodehraje   za   dvě   bezprostředně   po   sobě   jdoucí   herní kola    alespoň    tři    zápasy    (započítávají    se    i    přijaté    skreče)    a    do    konce    takového    herního    kola    nevyjádří    na kontaktní   e-mail   vůli   se   dále   ŽLSL   účastnit.   Při   absenci   ze   zdravotních   důvodů    budou   případy   posouzeny individuálně,   předpokládáme   navázání   kontaktu   ze   strany   hráčky   na   kontaktní   e-mail.   Jestliže   hráčka   závažným způsobem   poruší   pravidla   ŽLSL   (např.   zapíše   výsledek   zápasu,   jenž   nebyl   odehrán   ve   squashcentru   Modrý svět,   jiný   než   skreč,   atd.),   bude   z   ŽLSL   vyloučena.   Hráčka   může   být   vyřazena   také   na   vlastní   žádost   zaslanou   na kontaktní   e-mail,   nejlépe   po   odehrání   všech   svých   zápasů   v   herním   kole,   aby   byly   co   nejméně   ovlivněny   ostatní hráčky ve skupině.
Rozdělení hráček do skupin v prvním herním kole nového herního období
Do   prvního   herního   kola   nového   herního   období   jsou   zařazeny   (i)   všechny   hráčky,   které   se   účastnily   posledního herního   kola   předchozího   herního   období   a   nebyly   z   Letňanské   squashové   ligy   vyřazeny,   a   (ii)   nové   hráčky. Hráčky    jsou    rozděleny    do    skupin    na    základě    výsledků    posledního    herního    kola    a    konečného    žebříčku předchozího   herního   období   a   také   na   základě   výkonnosti   dle   žebříčku   Letňanského   squashového   poháru   a žebříčku   České   asociace   squashe.   Všechna   uvedená   kritéria   vyhodnocuje   pořadatel   soutěže   s   cílem   kontinuity předchozího herního období a zároveň zařazení hráček do skupin dle předpokládané výkonnosti.
Kontaktní e-mail
Kontaktní    e-mail    ŽLSL    je    modrysvet@centrum.cz .    Na    kontaktní    e-mail    prosím    zasílejte    Vaše    dotazy, reklamace, omluvy apod. 
Partneři ŽLSL
Copyright © 2006 - 2018 SK Squash Modrý Svět, z. s. Všechna práva vyhrazena, obsah stránek a veškeré texty jsou chráněny autorským zákonem, přejímání obsahu a textů bez souhlasu provozovatele stránek je zakázáno.
POSILOVNA MASÁŽE CVIČENÍ INFRASAUNA SÁL FOTO KONTAKT PING-PONG REZERVACE ON-LINE
JUNIORSKÁ ŠKOLA SQUASHE Pro děti a mládež od 7 do 19 let organizujeme různé aktivity. Více zde.
ŽENY A DÍVKY Pro začátečnice, mírně pokročilé i pokročilé hráčky squashe organizujeme ligu, díky které se můžete pravidelně hýbat a dobře si zahrát. Více zde.
ZÁJMOVÍ HRÁČI SQUASHE Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí hráči squashe se mohou účastnit ligy, ve které si dobře zahrají s hráči na podobné herní úrovni. Více zde.
REZERVACE ON-LINE ZDE
AKCE PRO VEŘEJNOST Pro širokou veřejnost organizujeme turnaje, kempy, ligy atd. Více zde.
DÁRKOVÉ POUKAZY Na Vaše přání připravíme dárkové poukazy na hodiny squashe, lekce s trenérem, permanentku či odpisový list, které mohou potěšit jako originální dárek. Dle dohody lze dárkové poukazy využít i na naše další služby, např. saunu, posilovnu, ping-pong apod.
SQUASH