Do tohoto kola LSL se zapojilo celkem 11 hráček. Výsledky jsou aktualizovány k 15. dubnu.
Info Ceník Akce pro veřejnost Prodejna Sportovní klub Aktuálně Turnaje Zájmová liga - open Zájmová liga - ženy Kurzy Aktuální kolo Pravidla Žebříček Odehraná kola
Letňanská squashová liga - pravidla
LSL je soutěž pro začínající, pokročilé i závodní hráče a hráčky. V každém kole hrajeme o hodiny squashe zdarma.
Vítězové
O lize
Letňanská   squashová   liga   je   určena   pro   hráče   a   hráčky   všech   úrovní,   kteří   chtějí   hrát   squash   pravidelně   s různými   lidmi.   Díky   systému   a   obsazení   soutěže   si   zahrajete    s   různými   hráči    na   podobné   herní   úrovni , poznáte   nové   přátele   se   stejným   zájmem   a   při   dobrých   výsledcích   postoupíte   do   vyšších   skupin,   kde   můžete zlepšovat   svou   hru   a   učit   se   od   zkušenějších   hráčů.   Přečtěte   si   níže   uvedená   pravidla   a   zapojte   se   do   Letňanské squashové ligy, jejíž tradice sahá do roku 2006.
Systém
Účastníci   (hráči)   jsou   rozděleni   do   pětičlenných   lig   (skupin).   Během   jednoho   herního   kola   (přibližně   třicet   dní, delší   kola   jsou   v   období   léta   a   Vánoc)   hráči   v   každé   skupině   odehrají   ve   squashcentru   Modrý   svět   každý s každým   jeden   zápas   na   3   vítězné   gemy   (hraje   se   dle   pravidel   ČASQ      „beze   ztrát“   do   11   bodů,   rozdíl   na   konci gemů   musí   být   dvoubodový).   Termíny   zápasů   v   rámci   herního   kola   si   hráči   domlouvají   sami   mezi   sebou. Seznam   hráčů   s   kontakty   a   rozpis   zápasů   pro   aktuální   herní   kolo   je   uložen   na   recepci.   Po   skončení   zápasu   hráči zapíší   do   rozpisu   zápasů   datum   odehrání,   výsledek,   příjmení   vítěze   a   údaje   potvrdí   svými   podpisy.   Po   ukončení aktuálního   herního   kola   v   pořadí   první   dva   hráči   ve   skupině   postupují   do   vyšší   skupiny   (kromě   1.skupiny),   třetí hráč   zůstává   ve   stejné   skupině   a   další   hráči   v   pořadí   sestupují   do   nižší   skupiny.   Z   organizačních   důvodů   mohou být   počty   hráčů   ve   skupinách   a   následně   postupujících   a   sestupujících   hráčů   v   jednotlivých   herních   kolech upraveny.   Tento   výjimečný   postup   je   zvolen   jen   ve   zvláštních   případech,   např.   po   posledním   herním   kole,   při využití    divoké    karty,    při    odhlášení/vyřazení    hráčů    a    podobně.    Letňanská    squashová    liga    2018/2019    (LSL) probíhá   od   2.   července   2018   do   19.   června   2019   (herní   období).   Během   herního   období   proběhne   devět herních kol.
Přihlášky nových hráčů
Noví   hráči   (zájemci)   se   mohou   přihlásit   kdykoliv   na   recepci.   Zájemce   vyplní   do   části   seznamu   hráčů   "noví   hráči pro    další    kolo"    své    jméno,    příjmení,    telefonní    kontakt    a    e-mail.    Zájemci    budou    zařazeni    do    následujícího herního   kola   do   nejnižší   skupiny,   nebo   mohou   zažádat   o   divokou   kartu,   pokud   mají   zájem   zařadit   se   do   vyšší než   poslední   skupiny   (viz   níže).   Za   účast   v   LSL   hráči   neplatí   žádný   poplatek .   Hráči   platí   jen   běžnou   cenu   za užívání   kurtu   pro   odehrání   zápasu.   LSL   se   mohou   zúčastnit   všichni.   K   účasti   jsou   zváni   zejména   rekreační   hráči, kteří získají možnost pravidelně hrát s více hráči na své herní úrovni.
Divoká karta
Nový   hráč   (zájemce),   který   se   chce   zařadit   v   LSL   do   vyšší   než   poslední   skupiny,   může   využít   divokou   kartu. Poplatek   za   divokou   kartu   na   jedno   herní   kolo   je   200   Kč.   Na   základě   divoké   karty   si   zájemce   zvolí   skupinu,   v jaké   odehraje   své   první   herní   kolo.   Zájemce   obhájí   divokou   kartu   (stane   se   hráčem   LSL),   pokud   se   mu   podaří splnit alespoň jednu z následujících podmínek: (i) získá ve skupině nejvíce bodů nebo (ii) zvítězí ve skupině ve všech zápasech (započítávají se i přijaté skreče) nebo (iii) získá ve skupině nejvyšší možný počet bodů (tj. zvítězí ve všech zápasech 3:0 nebo 3:S). V   případech   bodů   (i)   a   (ii)   bude   hráč   zařazen   v   následujícím   herním   kole   do   stejné   skupiny,   v   jaké   obhájil divokou   kartu.   Splní-li   zájemce   podmínku   uvedenou   v   bodě   (iii),   bude   zařazen   v   následujícím   herním   kole   o skupinu   výš.   V   tomto   následujícím   herním   kole   již   může   postoupit   či   sestoupit   do   jiné   skupiny   dle   obecných pravidel   LSL.   Jestliže   se   zájemci   nepodaří   obhájit   divokou   kartu,   nebude   zařazen   do   zvolené   skupiny,   neobdrží žádné   body   do   žebříčku   a   může   se   přihlásit   do   následujícího   herního   kola   do   nejnižší   skupiny,   nebo   využít   další divokou kartu. Na   jedno   herní   kolo   jsou   v   LSL   uděleny   maximálně   dvě   divoké   karty   (maximálně   jedna   do   skupiny).   Divoká karta je udělena těm zájemcům, kteří se přihlásí dříve.
Odměny v každém kole
Vítěz   každé   ze   skupin    jednotlivých   herních   kol   obdrží   poukázku   na   jednu   hodinu   squashe.   Podmínkou   je,   že nesmí   v   kole   skrečovat   žádný   zápas.   V   případě,   že   ve   skupině   získá   nejvíce   bodů   zájemce   s   divokou   kartou, obdrží místo něj poukázku na hodinu squashe hráč s druhým nejvyšším bodovým ziskem. Hráč,   který   v   herním   kole   odehraje   v   nejkratší   době    od   začátku   kola   všechny   své   zápasy,   obdrží   poukázku   na jeden volný vstup do infrasauny.
Ceny v konečném pořadí
Celkoví   vítězové   LSL   vyhrávají   odpisové   listy   na   užívání   squashového   kurtu   a   infrasauny   -   Mistr   LSL   v   hodnotě 2500   Kč,   vicemistr   2000   Kč,   třetí   v   pořadí   v   hodnotě   1500   Kč,   čtvrtý   1000   Kč   a   pátý   500   Kč.   Platnost   odpisových listů je od 1. července 2019 do 15. září 2019. Hráč,   který   bude   mít   v   konečném   pořadí   nejméně   skrečí    a   účastní   se   alespoň   čtyř   herních   kol,   obdrží   slevu   30 %   při   jednorázovém   nákupu   veškerého   zboží   Tecnifibre   v   neomezeném   množství.   V   případě   většího   počtu hráčů    se    stejným    počtem    skrečí    rozhodne    o    výherci    los.    Slevu    je    nutné    uplatnit    do    30-ti    dnů    od    konce posledního herního kola LSL. Po uplynutí této doby možnost slevy propadá.
Bodování ve skupinách
Skončí-li zápas: - 3:0 na gemy, získává vítěz do tabulky skupiny 7 bodů, poražený 1 bod, - 3:1, získává vítěz 6 bodů a poražený 2 body, - 3:2, získává vítěz 5 bodů a poražený 3 body.       Pokud   hráči   během   herního   kola   neodehrají   svůj   vzájemný   zápas   či   nezapíší   výsledek   zápasu   do   rozpisu zápasů   na   recepci,   bude   do   výsledků   v   tabulce   zapsán   výsledek   S:S .   V   tomto   případě   se   jedná   o   vzájemnou skreč. V   případě   jednostranné   skreče   zapíše   vítěz   výsledek   3:S .   Může   se   jednat   například   o   případy,   kdy   jeden   z   hráčů nenabídne    žádný    termín    k    odehrání    utkání    alespoň    168    hodin    (jeden    týden)    před    nabízeným    termínem (přičemž   nebyl   jiný   termín   již   smluven),   zrušil   již   smluvený   zápas   a   nenabídne   pro   soupeře   vhodný   náhradní termín,   nedorazí   na   smluvený   zápas   atp.   Jednostrannou   skreč   je   doporučeno   zapsat   po   vzájemné   dohodě obou hráčů s ohledem na průběh jejich komunikace. Výsledek   již   rozehraného   zápasu   nemůže   být   skreč .   V   případě,   že   jeden   z   hráčů   zápas   nedohraje   (např.   z důvodu zranění), zůstavají mu dosud uhrané gemy. Druhý hráč automaticky vyhrává v nedohraných gemech. Bude-li zapsán výsledek: - 3:S, získává vítěz 4 body, poraženému se 1 bod odečítá, - S:S, oběma hráčům se odečítá 1 bod. Pro   zjednodušení   administrativního   postupu   na   straně   hráčů   je   možné   zaslat   informaci   o   skrečovaném   zápase na   kontaktní   e-mail.   V   e-mailu   musí   být   uvedena   jména   hráčů   a   údaj   o   tom,   který   hráč   utkání   skrečoval.   V   kopii e-mailu   je   nutné   uvést   druhého   hráče,   jehož   se   výsledek   týká   (pokud   má   tento   hráč   uveden   e-mail   v   seznamu hráčů).
Reklamace výsledků
Výsledek   zápasu   aktuálního   herního   kola   je   možné   reklamovat   na   kontaktní   e-mail   (viz   níže)   do   dvacáté   hodiny pracovního    dne    následujícího    po    dni,    kdy    byly    kompletní    výsledky    kola    zveřejněny    v    sekci    "Letňanská squashová   liga   -   Open   -   aktuální   kolo".   V   kopii   reklamačního   e-mailu   musí   být   uveden   druhý   hráč ,   jehož   se reklamace   výsledku   týká   (pokud   má   tento   hráč   uveden   e-mail   v   seznamu   hráčů).   Kompletní   výsledky   jsou zpravidla zveřejněny v den následující po posledním hracím dni kola.
Pořadí ve skupinách
O   pořadí   ve   skupině   rozhoduje   počet   získaných   bodů   za   herní   kolo.   V případě   rovnosti   bodů   dvou   hráčů rozhoduje   výsledek   vzájemného   zápasu,   popřípadě   los.   Při   rovnosti   bodů   více   hráčů   je   pro   pořadí   určující tabulka   vzájemných   zápasů,   ve   které   rozhoduje   1.   rozdíl   vyhraných   a   prohraných   gemů,   2.   počet   vyhraných gemů, 3. los.
Bodování celkových výsledků a konečné pořadí
Do   celkových   výsledků   LSL   se   započítávají   všechny   získané   body   v   jednotlivých   herních   kolech,   vynásobené koeficientem   skupiny.   Koeficient   skupiny   závisí   na   počtu   skupin   v jednotlivých   kolech,   přičemž   nejnižší   skupina má   vždy   koeficient   1   a   každá   vyšší   pak   o   0,2   vyšší.   Při   rovnosti   celkových   výsledků   rozhoduje   1.   nižší   celkový počet   skrečí,   2.   vyšší   celkový   bodový   zisk,   tj.   body   násobené   koeficientem,   v   posledním   odehraném   kole,   3. vyšší   celkový   bodový   zisk   v   předposledním   odehraném   kole.   Celkovým   vítězem   LSL   se   stane   hráč,   který   nasbírá během herního období nejvíce bodů.
Vyřazení hráče z ligy
Pro   zajištění   smyslu   soutěže,    tj.   hrát   squash   s   různými   lidmi,   může   být   z   LSL   vyřazen   každý   hráč,   který   neodehraje   za   aktuální   herní   kolo   žádný   zápas   či   neodehraje   za   dvě   bezprostředně   po   sobě   jdoucí   herní   kola alespoň   čtyři   zápasy   (započítávají   se   i   přijaté   skreče)   a   do   konce   takového   herního   kola   nevyjádří   na   kontaktní e-mail   vůli   se   dále   LSL   účastnit.   Při   absenci   ze   zdravotních   důvodů    budou   případy   posouzeny   individuálně, předpokládáme   navázání   kontaktu   ze   strany   hráče   na   kontaktní   e-mail.   Jestliže   hráč   závažným   způsobem poruší   pravidla   LSL   (např.   zapíše   výsledek   zápasu,   jenž   nebyl   odehrán   ve   squashcentru   Modrý   svět,   jiný   než skreč,   atd.),   bude   z   LSL   vyloučen.   Hráč   může   být   vyřazen   také   na   vlastní   žádost   zaslanou   na   kontaktní   e-mail, nejlépe po odehrání všech svých zápasů v herním kole, aby byli co nejméně ovlivněni ostatní hráči ve skupině.
Rozdělení hráčů do skupin v prvním herním kole nového herního období
Do   prvního   herního   kola   nového   herního   období   jsou   zařazeni   (i)   všichni   hráči,   kteří   se   účastnili   posledního herního   kola   předchozího   herního   období   a   nebyli   z   Letňanské   squashové   ligy   vyřazeni,   a   (ii)   noví   hráči.   Hráči jsou   rozděleni   do   skupin   na   základě   výsledků   posledního   herního   kola   a   konečného   žebříčku   předchozího herního   období   a   také   na   základě   výkonnosti   dle   žebříčku   Letňanského   squashového   poháru   a   žebříčku   České asociace   squashe.   Všechna   uvedená   kritéria   vyhodnocuje   pořadatel   soutěže   s   cílem   kontinuity   předchozího herního období a zároveň zařazení hráčů do skupin dle předpokládané výkonnosti.
Kontaktní e-mail
Kontaktní   e-mail   LSL   je   modrysvet@centrum.cz .   Na   kontaktní   e-mail   prosím   zasílejte   Vaše   dotazy,   reklamace, omluvy apod. 
Partneři LSL
Copyright © 2006 - 2018 SK Squash Modrý Svět, z. s. Všechna práva vyhrazena, obsah stránek a veškeré texty jsou chráněny autorským zákonem, přejímání obsahu a textů bez souhlasu provozovatele stránek je zakázáno.
POSILOVNA MASÁŽE CVIČENÍ INFRASAUNA SÁL FOTO KONTAKT PING-PONG REZERVACE ON-LINE
JUNIORSKÁ ŠKOLA SQUASHE Pro děti a mládež od 7 do 19 let organizujeme různé aktivity. Více zde.
ŽENY A DÍVKY Pro začátečnice, mírně pokročilé i pokročilé hráčky squashe organizujeme ligu, díky které se můžete pravidelně hýbat a dobře si zahrát. Více zde.
ZÁJMOVÍ HRÁČI SQUASHE Začátečníci, mírně pokročilí i pokročilí hráči squashe se mohou účastnit ligy, ve které si dobře zahrají s hráči na podobné herní úrovni. Více zde.
REZERVACE ON-LINE ZDE
AKCE PRO VEŘEJNOST Pro širokou veřejnost organizujeme turnaje, kempy, ligy atd. Více zde.
DÁRKOVÉ POUKAZY Na Vaše přání připravíme dárkové poukazy na hodiny squashe, lekce s trenérem, permanentku či odpisový list, které mohou potěšit jako originální dárek. Dle dohody lze dárkové poukazy využít i na naše další služby, např. saunu, posilovnu, ping-pong apod.
SQUASH